Autumn 2020 | Exercises for programming introductory course
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
h7x4 744d91aa49 final changes 2 years ago
Exercise 1 Update some tasks 2 years ago
Exercise 2 Update some tasks 2 years ago
Exercise 3 Update tasks to use common modules 2 years ago
Exercise 4 - Inspera Add inspera test files 2 years ago
Exercise 5 Add some changes 2 years ago
Exercise 6 Add exercise 6 2 years ago
Exercise 7 Add exercise 2 years ago
Exercise 8 - Inspera spook 2 years ago
Exercise 9 spook 2 years ago
Exercise 10 final changes 2 years ago
common Split input functions for custom implementations 2 years ago
.gitignore Add partial exercise 10 2 years ago
README.md Update readme 2 years ago
__init__.py Add __init__.py to all folders 2 years ago
zipExercise.py Add beta version of zipExercise 2 years ago

README.md

TDT4109 ITGK Øvinger

Dette er en git-repo hvor jeg samler opp alle øvingene for TDT4109.

Kjøring

Flere av skriptene deler funksjoner fra mappen common. For at disse skal kjøre på en korrekt måte, må de kjøres som moduler og ikke alenestående skript.

Eksempel på hvordan man skal kjøre en fil (OBS: Legg merke til forskjell på . og /):

  python3 -m "Exercise 3.11 - Doble lokker.11a"

Eksempel på hvordan man ikke skal kjøre filen:

  python3 "Exercise 3/11 - Doble lokker/11a.py"

Testing

Hver oppgave kommer med eksempel på kjøring, og dette eksempelet i tillegg til andre eksempler blir testet med python sitt innebygde bibliotek som heter unittest. Hver øving har en mappe som heter test, hvor alle testene for de forskjellige skriptene ligger, og man kan automatisk teste en av- eller alle filene med kommandoen:

  python -m unittest -s 'Exercise <x>/test'

Komprimering og innlevering

I hovedmappa ligger det en fil med navn zipExercise.py. Denne tar inn ett mappenavn som argument, og sørger for å inkludere alle common-modulene som ble brukt, fjerne __pycache__, i tillegg til å kopiere denne readme-filen inn i zip-mappa.

Eksempel på bruk:

python zipExercise.py "./Exercise 3"